Käyttöoikeuksien asettaminen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Ryhmien käyttöoikeudet

Pääset asettamaan ryhmille käyttöoikeuksia Asetukset-valikosta kohdasta Ryhmät

Pääsyoikeudet:

UserManager
Käyttäjä voi hallinnoida käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä.

ProjectManager
Käyttäjälle aukeaa Näkymätvalikon sisältö kokonaisuudessaan sekä Raportointivalikkoon projektin raportoinnin työkalut.

Executive
Käyttäjälle aukeaa Raportointivalikkoon tuntiraportit eli hän pääsee tarkistelemaan muiden käyttäjien tekemiä tuntikirjauksia. Käyttöoikeus on ns. esimiestason oikeus eli käytössä on samat oikeudet kun adminilla, mutta ilman konfiguraatiota, käyttäjäoikeushallintaa ja Suunnittelupöytää.

Administrator
Näkee kaikki, paitsi käyttäjien henkilökohtaiset näkymät. Vain admin pääsee konfiguraatioon käsiksi.

Planner
Käyttäjälle aukeaa V4 valikkoon Suunnittelupöytä.

Restricted
Käyttäjällä on kaikkein rajatuimmat oikeudet. Käyttäjän etusivulla on vain tälle käyttäjäryhmälle asetettu päivän viesti sekä painikkeet Omat työt ja Aktiviteetit näkymiin. Käyttäjän oikeuksia voidaan rajata aktiviteettien kenttätasolla asti, eli voiko käyttäjä muokata kenttää, onko se vain katseltavissa vai onko kenttä kokonaan piilotettu.

Projektin käyttöoikeudet

Valitse Työkalut-valikosta Oikeudet projektin etusivulta.

Valitse ryhmä Ryhmä-valikosta ja sitten Oikeus-valikosta joko pelkkä lukemismahdollisuus tai kirjoitus- ja lukemisoikeus.

Lopuksi klikkaa Tallenna.

Valitsemalla Avoin kaikille-täpän, projektin näkyvyyttä ei ole mitenkään rajattu ja jokainen käyttäjä voi tarkistella vähintään projektin aktiviteetteja.

Organisaation käyttöoikeudet

Valitse Asetukset-valikosta Konfiguraatio.

Klikkaa Organisaatiot.

Valitse haluamasi organisaatio listasta. Lisää organisaatiolle ryhmiä, joilla haluat olevan oikeudet nähdä organisaatio. Voit asettaa organisaatiolle myös erilaisia rooleja.

Lopuksi klikkaa Tallenna.

 

Portfolion ja hankkeen käyttöoikeudet

Valitse Näkymät-valikosta Portfoliot tai Hankkeet. Klikkaa Oikeudet portfolion tai hankkeen etusivulta.

Valitse ryhmä Ryhmä-valikosta ja sitten Oikeus-valikosta joko pelkkä lukemismahdollisuus tai kirjoitus- ja lukemisoikeus.

Lopuksi klikkaa Tallenna.

ProjectTOP testausohjelmisto

Testauksen suunnittelu, toteutus ja virheiden hallinta yhdessä työkalussa.

Suosituimmat artikkelit