Automaattiset statusmuutokset

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Tällä toiminnolla aktiviteetin tila muuttuu automaattisesti riippuvan aktiviteetin tilan muuttuessa.

Esimerkiksi, jos vaatimukselle on asetettu seuraajaksi kaksi testitapausta ja molempien tilaksi asetetaan Testattu OK, niin vaatimuksen tila päivittyy Testattu OK tilaan.

Säännöt määritellään työkalussa (V4) Automaattipäivitykset. Lisää uusi sääntö klikkaamalla +.

Aseta tiedot:

Tarkasteltavan aktiviteetin tyyppi

-Aktiviteettityyppi, jonka tilan muuttuessa toiminto käynnistyy

Tarkasteltavan aktiviteetin valmis-status

-Tila, joksi muuttuessa toiminto käynnistyy

Riippuvuuden suunta

-Määritellään, onko muutettava aktiviteetti edeltäjä vaiko seuraaja

Muutettavan aktiviteetin tyyppi

-Määritellään, minkä aktiviteettityypin tilaa muutetaan

Muutettavan aktiviteetin valmis-status

-Mihin tilaan aktiviteetti asetetaan, kun kaikki sen riippuvat aktiviteetit ovat saavuttaneet asetetun valmis -tilan

Muutettavan aktiviteetin ei-valmis-status

-Mihin tilaan aktiviteetti asetetaan, jos asetettu aktiviteetti vaihdetaan EI-valmis  tilaan

ProjectTOP - kaikki mitä tarvitset IT-projektien hallintaan

Hallitset projektiportfolion, kehitysprojektien operatiivisen toteutuksen ja testauksen.

Suosituimmat artikkelit