Case Fingrid Datahub

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Datahub onnistuneesti käyttöön – sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto astui uuteen aikakauteen

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä (Datahub) otettiin käyttöön 21.2.2022. Se keskittää yhteiseen järjestelmään tiedot noin 3,8 miljoonasta sähkön käyttöpaikasta ja nopeuttaa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa merkittävästi. Datahub on keskeinen osa tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää.

Datahubin käyttöönoton johtamisen työkaluna käytettiin ProjectTOP-ohjelmistoa. Haasteena oli johtaa onnistuneeseen käyttöönottoon sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon historian suurin muutos, johon osallistuu 200 osapuolta.

ProjectTOPilla oli keskeinen rooli Datahubin hyväksymistestauksessa, vaatimusten hyväksynnässä, käyttöönoton suunnittelussa, käyttöönottoharjoituksissa sekä itse käyttöönotossa.

Hyväksymistestaus

ProjectTOPiin kuvattiin hyväksymistestausta varten keskeisimmät E2E-prosessit testitapauksiksi liiketoiminnan näkökulmasta. Liiketoimintaprosessit testattiin kattavasti läpi eri variaatioilla, jotta voitiin varmistaa sähkömarkkinoiden toimiminen käyttöönoton eri vaiheissa sekä Datahubin tuotannollisen käytön aikana.

Vaatimukset

Vaatimukset ovat lista toimintoja ja toiveita, jotka tulevan ohjelmiston pitää täyttää, kun se otetaan käyttöön. Datahubin vaatimukset ladattiin Exceleistä ProjectTOPiin niiden toteutumisen validointia varten. Vaatimukset jaettiin vastuuhenkilöiden ja testaajien omille työlistoille. Näin saatiin selkeä näkymä vaatimusten hyväksynnän tilanteeseen.

Käyttöönoton suunnittelu

Datahubin käyttöönottoa varten oli tehty sähkömarkkinoiden kesken yhteinen Datahub Runbook, jossa kuvattiin aikaisemmin käytössä olleen Prodat-sanomaliikenteen alasajo ja Datahubin käyttöönotto. Runbook-Excel ladattiin ProjectTOPin Suunnittelupöydälle, jossa tehtiin käyttöönoton yksityiskohtainen suunnittelu. Suunnittelupöytä-työkaluun voit tutustua täältä.

Käyttöönottoa suunnitellessa avoimien asioiden käsittelyyn hyödynnettiin ProjectTOPia. Avoimeksi asiaksi kutsutaan mitä tahansa asiaa tai tehtävää, joka tarvitsee ratkaisua. Suunnittelun aikana kirjattiin kaikki avoimet asiat ProjectTOPiin ja osoitettiin niille vastuuhenkilöt. Kanban-taulun avulla pystyttiin seuraamaan ratkaisuja. Näin saatiin luotua käyttöönottosuunnitelmasta laadukkaampi.

Käyttöönottosuunnitelman toteutusta harjoiteltiin hyväksymistestauksien aikana kaksi kertaa projektiryhmän toimesta. Näiden testauksien jälkeen tehtiin sähkömarkkinoiden kanssa kaksi yhteistä käyttöönottoharjoitusta sekä kenraaliharjoitus. Jokaisen harjoituksen jälkeen tehtäviä tarkennettiin ja rikastettiin. Osapuolilla oli mahdollisuus harjoituksissa kirjoittaa tehtäville omat merkintänsä käyttöönoton hallinnointia varten. 

Käyttöönotto

Datahubin varsinainen käyttöönotto alkoi 3.1.2021. Tällöin jokaisella 180 osapuolella oli valmiina ProjectTOPissa omat käyttöönoton tehtävänsä asetettuna. Yhteensä käyttöönoton aktiviteetteja oli suoritettavana 19 116.
Tehtävät vapautettiin vastuuhenkilöille suoritettavaksi aina aloitushetken mukaisesti. Osapuolet päivittivät tehtävien tilaa käyttöönoton edistymisen mukaisesti. Näin Datahubin tilannehuoneessa oli koko ajan reaaliaikainen tilannekuva käyttöönoton aktiviteettien valmistumisesta. Pystyttiin reagoimaan nopeasti haasteisiin, jotka vaativat ratkaisemista. Seurannan avulla pystyttiin varmistamaan, että jokainen osapuoli oli tehnyt oman roolinsa mukaiset tehtävät valmiiksi.

Käyttöönottosuunnitelmaan oli kirjattu päätös- ja tarkastuspisteitä, joiden avulla johdettiin käyttöönoton etenemistä. ProjectTOPin raportoinnin avulla saatiin reaaliaikainen tilannekuva päätöksenteon tueksi.

Yhtenä tiedottamisen keinona käytettiin ProjectTOPin julkisia näkymiä. Datahubin käyttöönoton nettisivulla oli reaaliaikainen näkymä tehtävien edistymiseen sekä lisäksi tiedotteet-osio.

Datahubin käyttöönoton harjoituksissa ja itse käyttöönotossa 450 käyttäjää kuittasi yli 64 000 aktiviteettia valmiiksi. Itse käyttöönotossa suoritettiin 180 osapuolen toimesta 19 116 aktiviteettia.

Datahub otettiin onnistuneesti käyttöön 21.2.2022. Energiateollisuus luonnehtii Datahubin käyttöönottoa merkittävimmäksi muutokseksi sähkömarkkinoiden tiedonvaihdossa sitten sähkömarkkinoiden avautumisen. Kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiön hallinnoima Datahub kerää tietoa Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta, niiden sähkönkulutuksesta ja sähkösopimuksista. Keskitetty tiedonvaihto tehostaa sähköyhtiöiden asiakaspalvelua esimerkiksi sähkösopimusta vaihdettaessa ja helpottaa uusien palvelujen kehittämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

ProjectTOP - kaikki mitä tarvitset IT-projektien hallintaan

Hallitset projektiportfolion, kehitysprojektien operatiivisen toteutuksen ja testauksen.

Suosituimmat artikkelit