Suunnittelupöydän käyttö

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Videokatsaus suunnittelupöytään

Uuden projektin suunnittelu

Avaa suunnittelupöytä (planner) ja valitse projekti.
(Jos projektia ei ole vielä luotuna, luo se klikkaamalla +Uusi – Projekti)

Lisää projektille vaiheet klikkaamalla hiiren oikean painikkeen valikosta Lisää…

Voit nimetä vaiheet editorissa, asettaa päivämäärät sekä vastuuhenkilöt.

Aktiviteetin lisääminen

Lisää aktiviteetteja klikkaamalla vaiheen päällä hiiren oikean painikkeen valikosta Lisää… Valitse aktiviteetin tyyppi vasemmalta. Kirjoita aktiviteetille nimi. Jos haluat luoda useita saman tyyppisiä aktiviteetteja kerralla, klikkaa Add row niin saat lisää rivejä. Lopuksi klikkaa Create. Huom! Settings painikkeen takaa voit määrittää kentät, jotka näytetään aktiviteetin luonnin yhteydessä esim. vastuuhenkilö, status ja organisaatio.

Voit muokata aktiviteettia oikean puolen editorissa.

Huom! Suunnittelupöydällä lisätty aktiviteetti on julkaisematon eli se on näkyvissä vain ko. projektin suunnittelupöydässä ja Gantissa. Vastuuhenkilö ei saa notifikaatioita muutoksista.

Aktiviteetin julkaisu

Voit julkaista yhden aktiviteetin klikkaamalla editorissa Julkaise-painiketta

tai voit julkaista monta aktiviteettia kerralla valitsemalla julkaistavat aktiviteetit ja klikkaamalla hiiren oikean painikkeen valikosta Julkaise ruksitut…

Huom! Aktiviteetin vastuuhenkilö saa notifikaation, jossa hänelle kerrotaan uudesta aktiviteetista. Aktiviteetin julkaisemisen yhteydessä, voi viestin saajalle kirjoittaa kommentin.

Julkaistu aktiviteetti näkyy tämän jälkeen myös vastuuhenkilön omat työt sivulla.

Julkaisun tilanne näytetään suunnittelupöydässä sarakkeessa Julkaistu.

Aktiviteetin julkaisun voi perua editorin valikkopainikkeesta.

Aktiviteetin siirtäminen

Voit siirtää aktiviteettien paikkaa suunnittelupöydässä hiirellä raahaamalla. Jos raahaat toisen aktiviteetin päälle, siitä tulee ko. aktiviteetin ala-aktiviteetti.

Voit siirtää useita aktiviteetteja kerralla valitsemalla siirrettävät aktiviteetit ja sen jälkeen raahamalla.

Taulukon asettelu ja tallennetut näkymät

Voit lisätä ja poistaa taulukossa näytettäviä sarakkeita Sarakkeenvalitsin painikkeesta.

Tuo uusi sarake Sarakkeenvalitsin -laatikosta raahaamalla sarakkeen otsikko haluamaasi paikkaan tai piilota sarake raahaamalla taulukossa oleva otsikko Sarakkeenvalitsin -laatikkoon.

Voit tallentaa asettelut mukaan lukien suodatukset klikkaamalla Asettelu – Hallitse.

Create -toiminnolla tallennat uuden asettelun

Update -toiminnolla päivität jo olemassa olevan asettelun

Default -toiminnolla valitset ko. projektille oletusnäkymän

Henkilökohtaiset – Asettelu näkyy vain sinulle

Jaettu Asettelu näkyy kaikille käyttäjille kaikilla projekteilla

Projekti Asettelu näkyy vain ko. projektin layout valikossa

Aktiviteetin tilan muuttaminen

Jos haluat siirtää aktiviteetin tilan seuraavaan vaiheeseen, klikkaa editorissa Edistä-painiketta. Jos haluat kertoa aktiviteetin valmistumisesta, klikkaa editorissa Valmis-painiketta.

Aktiviteettien massamuutos

Voit muokata aktiviteetteja myös massana. Valitse muutettavat aktiviteetit ja klikkaa hiiren oikean painikkeen valikosta Muuta ruksittuja.

Row selection modeJos työkaluun on tallennettu aikaisemmin käytetty massamuutos, voit valita sen Load script valikosta

Actions to take – Määrittele tehtävät muutokset.
Lisää Add action painikkeella niin monta riviä, kun on muutettavia arvoja. Voit lisätä (Set field value) tai poistaa (Clear field value) arvoja aktiviteeteilta.

Execute and saveTallenna tarvittaessa massamuutos myöhempää käyttöä varten Save script valinnalla. Klikkaa Execute tehdäksesi asetetut muutokset.

Projektin aikataulu – Gantt näkymä

Voit tarkastella projektin aikataulua Gantt-näkymässä klikkaamalla Valikko valikosta Avaa gantt.

Yhden osa-alueen suunnittelu

Kohdista – Loitonna toiminnolla voit syventyä tiettyyn vaiheeseen/osa-alueeseen. Suodata näkymää klikkaamalla halutun vaiheen päällä hiiren oikean painikkeen valikosta Kohdista.

Videokatsaus suunnittelupöytään

Uuden projektin suunnittelu

Avaa suunnittelupöytä (planner) ja valitse projekti.
(Jos projektia ei ole vielä luotuna, luo se klikkaamalla +New – New project)

Lisää projektille vaiheet klikkaamalla Add structure.

Voit uudelleen kirjoittaa vaiheiden nimet editorissa.

Aktiviteettien lisääminen

Lisää aktiviteetteja klikkaamalla hiiren oikeaa ja valitsemalla Add.

Valitse aktiviteetin tyyppi vasemmalta. Kirjoita aktiviteetille nimi.
Jos haluat luoda useita aktiviteetteja kerralla, klikkaa Add row niin saat lisää rivejä, joille kirjoittaa aktiviteetteja. Lopuksi klikkaa Create.

Voit muokata aktiviteettia oikean puolen editorissa.

HUOM!  Suunnittelupöydällä lisätty aktiviteetti on julkaisematon. Eli se on näkyvissä vain ko. projektin suunnittelupöydässä ja Ganttissa. Vastuuhenkilö EI saa notifikaatoita muutoksista.
Tämä ominaisuus mahdollistaa projektin suunnittelun vapaasti.

Aktiviteetin julkaisu

Voit julkaista yhden aktiviteetin klikkaamalla editorissa Publish-painiketta.

Tai voit valita useita aktiviteetteja, klikata hiiren oikeaa ja julkaista ne yhdellä kerralla.

Aktiviteetin vastuuhenkilö saa notifikaation, jossa hänelle kerrotaan uudesta aktiviteetista.

HUOM!  Julkaistu aktiviteetti näytetään Observatoriossa ja vastuuhenkilön My Activities -näkymässä.
Kun julkaistun aktiviteetin vastuuhenkilö muuttuu, saa uusi vastuuhenkilö siitä notifikaation.

Julkaisun tilanne näytetään suunnnittelupöydässä sarakkeessa Published.

Aktiviteettien siirtely

Voit siirtää aktiviteettien paikkaa suunnittelupöydässä hiirellä raahaamalla.  Jos raahaat toisen aktiviteetin päälle, siitä tulee ko. aktiviteetin ala-aktiviteetti.

Voit siirtää useita aktiviteetteja kerralla pitämällä CTRL-painiketta pohjassa niitä valitessa.

Taulukon asettelu ja tallennetut näkymät

Voit lisätä ja poistaa taulukossa näytettäviä sarakkeita Column chooser painikkeesta.

Voit tallentaa asettelut mukaan lukien suodatukset klikkaamalla layout + Save and manage.

Create -toiminnolla tallennat uuden asettelun.
Update -toiminnolla uudelleen tallennat valitun asettelun.

Project -toiminnalla valitset oletusnäkymän, mikä astuu voimaan aina projektin avauksessa.

  • Personal = Näkyy vain sinulle
  • Shared for all = Näkyy kaikille
  • Shared for project = Näkyy vain, kun kyseinen projekti on valittuna
  • Set project default = Aseta näkymä oletukseksi projektille

Aktiviteettien tilan muuttaminen

Jos haluat siirtää aktiviteetin tilan seuraavaan vaiheeseen, klikkaa Advance-painiketta.

Jos haluat kertoa aktiviteetin valmistumisesta, klikkaa Finish-painiketta.

Projektin aikataulu / Gantt -näkymä

Voit tarkastella projektin aikataulua Gantt-näkymässä klikkaamalla projektin nimen oikealla olevaa painiketta ja valitsemalla Open gantt.

Yhden osa-alueen suunnittelu

Focus here-toiminnolla voit suodattaa näkyville vain valitsemasi vaiheet / resurssivaraukset tai aktiviteetit.

ProjectTOP testausohjelmisto

Testauksen suunnittelu, toteutus ja virheiden hallinta yhdessä työkalussa.

Suosituimmat artikkelit