Käyttäjähallinta

Käyttäjähallintaan tarvitaan admin tai usermanager oikeudet. Käyttäjähallinnassa (Resurssit) ylläpidetään ProjectTOPin käyttäjiä, kalustoa, ryhmiä sekä yrityksiä.

Käyttäjät

Siirry käyttäjähallintaan klikkaamalla ”Asetukset” ja sieltä resurssit valikon ”Käyttäjät”.

Luo uusi käyttäjä kohdasta ”Uusi”.

Anna käyttäjälle vähintään nimi ja sähköpostiosoite.

Kopioi käyttöoikeudet toiselta käyttäjältä.

Lähetä kutsu sähköpostiin heti. Sähköpostissa on linkki ja salasana ProjectTOPiin. Kutsun voi lähettää myöhemminkin esimerkiksi massatoimintona useammalle käyttäjälle kerralla.

Luo käyttäjä.

Täydennä tarvittaessa käyttäjän tiedot.

Ryhmät määrittelevät käyttäjälle käyttöoikeudet. Ohje ryhmistä on jäljempänä.

Päivittäinen työaika määritellään konfiguraatiossa yhteiseksi arvoksi kaikille käyttäjille. Jos käyttäjän työaika poikkeaa tästä, lisää päivittäiset tunnit.

Määrittele käyttäjän viikoittaiset työpäivät.

Lisää työaikapoikkeamiin lomat sekä perusvaraus operatiiviseen työhön.

Tallenna.

Massamuutoksella voit avata ja sulkea tunnuksia sekä lähettää salasanan usealle käyttäjälle samalla kertaa. Valitse ensin käyttäjät ja klikkaa ”Massamuutos.

Kalusto

Siirry kalustonhallintaan klikkaamalla ”Asetukset” ja sieltä resurssit valikon ”Kalusto”.

Luo ensin uusi kalustotyyppi kohdasta ”Luo kalustotyyppi”.

Luo sen jälkeen uusi kalusto klikkaamalla ”Luo uusi”.

Täydennä tarvittaessa kaluston tiedot.

Lisää työaikapoikkeamiin esimerkiksi huollot, jolloin kalusto ei ole käytettävissä.

Ryhmät

Ryhmän tiedoissa ylläpidetään käyttöoikeudet, mitkä ProjectTOPin näkymät ovat käytettävissä, kun käyttäjä kuuluu valittuun ryhmään. Ryhmät luvitetaan projekteille, jonka perusteella määräytyy käyttäjälle näkyvä data.

Siirry ryhmiin klikkaamalla ”Asetukset” ja sieltä resurssit valikon ”Ryhmät”.

Luo uusi ryhmä kohdasta ”Luo”.

Anna ryhmälle nimi ja määrittele ryhmälle käyttöoikeudet.

Täydennä ryhmälle kuvaus ja aseta oikeudet.

Lisää käyttäjiä ryhmään.

UserManager
Käyttäjä voi hallinnoida käyttäjiä, kalustoa käyttäjäryhmiä ja yrityksiä.

ProjectManager
Käyttäjä pystyy luomaan projekteja sekä hallinnoimaan niitä projektit näkymässä ja Suunnittelupöydällä. Käyttäjä pystyy tekemään raportteja kojelaudalla sekä lataamaan aktiviteetteja ja testitapauksia excelistä.

Executive
Käyttäjä pääsee tarkistelemaan muiden käyttäjien tekemiä tuntikirjauksia. Käyttöoikeus on ns. esimiestason oikeus eli käytössä on samat oikeudet kun adminilla, mutta ilman asetukset valikkoa (konfiguraatio, käyttäjäoikeushallinta)

Administrator
Näkee kaikki, paitsi käyttäjien henkilökohtaiset näkymät. Vain admin pääsee konfiguraatioon.

Restricted
Käyttäjällä on kaikkein rajatuimmat oikeudet. Käyttäjällä erillinen etusivu sekä vain Omat työt ja Aktiviteetit näkymät. Käyttäjän oikeuksia voidaan rajata aktiviteettien kenttätasolla asti, eli voiko käyttäjä muokata kenttää, onko se vain katseltavissa vai onko kenttä kokonaan piilotettu.

Yritykset

Yrityksissä ylläpidetään yrityksiä ja niiden osastoja, joita voidaan antaa käyttäjälle, kalustolle tai projektille.

Siirry yrityksiin klikkaamalla ”Asetukset” ja sieltä resurssit valikon ”Yritykset”.

Luo uusi yritys kohdasta ”Luo”.

Anna yritykselle nimi.

Lisää osastot + merkistä.

Tallenna.

ProjectTOP - kaikki mitä tarvitset IT-projektien hallintaan

Hallitset projektiportfolion, kehitysprojektien operatiivisen toteutuksen ja testauksen.

Suosituimmat artikkelit