Testitapauksen testaaminen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Testaaminen

Aloita testaus avaamalla testitapaus.

Aloita testaus klikkaamalla ”Aloita testaus”.

 Vaihda aukeavaan ikkunaan tilaksi ”Testauksessa”.

Tee suunnitellut testit testidokumentin ohjeiden mukaisesti. Kuittaa rivi hyväksytyksi klikkaamalla vihreää väkästä.

Kirjoita testauksen tulos- kenttään dokumenttinumerot, määrät tai muut olennaiset tiedot (testauksen tuloksen lisäksi), jotta seuraava testaaja, tai mahdollisen virheen korjaaja tietää, mitä tietoja testauksessa on käytetty.

Kuittaa rivi hylätyksi klikkaamalla punaista raksia. Aukeaa ikkuna, jossa kysytään havainnon tiedot.

Kun haluat siirtää testitapauksen seuraavalle testaajalle, klikkaa ”Lopeta testaus” ja valitse avautuvassa ruudussa tilaksi ”Seuraavalle testaajalle” ja ”Vastuuhenkilöksi” seuraava testaaja.

Kun kaikki rivit on testattu hyväksytysti ja haluat lopettaa testauksen, klikkaa ”Lopeta testaus” ja valitse avautuvassa ruudussa tilaksi ”Testattu OK”.

ProjectTOP testausohjelmisto

Testauksen suunnittelu, toteutus ja virheiden hallinta yhdessä työkalussa.

Suosituimmat artikkelit