fbpx

Testitapauksen luominen ja testaaminen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Testitapauksen luominen

Klikkaa Uusi – Aktiviteetti navigointipalkista TAI jos olet luomassa testitapausta toiseen aktiviteettiin liittyen, niin:

  • Avaa ko. aktiviteetti (Esim. Prosessi tai Muutos -aktiviteetti)
  • Valitse työkalut – Lisää riippuva aktiviteetti
ProjectTOP testausohjelmisto aktiviteettien riippuvuudet

Täytä avautuvan lomakkeen tiedot

  • Anna testitapaukselle tarkka, kuvaava nimi
  • Valitse tyyppi
  • Valitse projekti
  • Valitse organisaatio
  • Valitse tila
  • Anna selkeä kuvaus siitä, mitä testataan

Muut kentät ovat vapaaehtoisia. Klikkaa ”Luo” ja aktiviteetti avautuu. 

ProjectTOP testausohjelmisto uuden testidokumentin luominen
ProjectTOP testausohjelmisto testitapaus

Aloita testidokumentin askeleiden kirjoittaminen klikkaamalla ”Aloita testaus”.
Aukeaa tyhjä testidokumentti.

ProjectTOP testausohjelmisto testidokumentti

Edit -sarakkeesta löytyy toiminnot testidokumentin muokkaukseen.

ProjectTOP testausohjelmisto testirivien muokkaus

Kirjoita testidokumentille rivit. Saat tehtyä otsikkorivejä valitsemalla vasemmalta ”Tee/Poista otsikkorivi”.

ProjectTOP testausohjelmisto testidokumentti

Kun testidokumentti on valmis, klikkaa ”Stop Editing” ja ”Lopeta testaus”.
Stop editing -toiminto poistaa testitapaukselta tyhjät, ylimääräiset rivit.

Testaaminen

Aloita testaus avaamalla testitapaus.

ProjectTOP testausohjelmisto henkilökohtainen työlista

Aloita testaus klikkaamalla ”Aloita testaus”.

ProjectTOP testausohjelmisto testitapaus

 Vaihda aukeavaan ikkunaan tilaksi ”Testauksessa”.

ProjectTOP testausohjelmisto testidokumentin statuksen vaihto

Tee suunnitellut testit testidokumentin ohjeiden mukaisesti. Kuittaa rivi hyväksytyksi klikkaamalla vihreää väkästä.

Kirjoita testauksen tulos- kenttään dokumenttinumerot, määrät tai muut olennaiset tiedot (testauksen tuloksen lisäksi), jotta seuraava testaaja, tai mahdollisen virheen korjaaja tietää, mitä tietoja testauksessa on käytetty.

Kuittaa rivi hylätyksi klikkaamalla punaista raksia. Aukeaa ikkuna, jossa kysytään havainnon tiedot.

ProjectTOP testausohjelmisto testidokumentti testirivin hyväksyntä

Kun haluat siirtää testitapauksen seuraavalle testaajalle, niin klikkaa ”Lopeta testaus” ja
valitse avautuvassa ruudussa tilaksi ”Seuraavalle testaajalle” ja ”Vastuuhenkilöksi” seuraava testaaja.

ProjectTOP testausohjelmisto testaus vastuuhenkilö vaihtuu

Kun kaikki rivit on testattu hyväksytysti ja haluat lopettaa testauksen, klikkaa ”Lopeta testaus” ja valitse avautuvassa ruudussa tilaksi ”Testattu OK”

ProjectTOP testausohjelmisto testaus

Jätä kommentti

ProjectTOP testausohjelmisto

Testauksen suunnittelu, toteutus ja virheiden hallinta yhdessä työkalussa.

Suosituimmat artikkelit