Näin varmistat Datahub- valmiuden

Varmista Datahub -valmius toteuttamalla siihen liittyvät projektit kustannustehokkaasti, aikataulussa, ja minimaalisella riskillä ProjectTOP -ohjelmiston ja koulutusten avulla. 

ProjectTOP on suomalainen, suomenkielinen ohjelmisto tietojärjestelmäprojektien testaukseen ja projektinhallintaan.

Datahubiin siirtyminen toteutetaan fiksusti ProjectTOP -ohjelmiston ja tuen avulla

Projektia johdetaan tiedolla ja edistymistä seurataan tarkasti

Projekti on jaettu Datahub-suunnitelman mukaisiin välitavoitteisiin, joiden edistymistä ja edistymisprosentteja on helppo seurata. Itse välitavoitteet koostuvat siihen liittyvistä tehtävistä ja testitapauksista, joilla Datahubiin siirtyminen varmistetaan. Tarjoamme teille valmiina Datahubin mukaisen projektisuunnitelman, avun Datahubin myötä tulevien liiketoiminnan prosessien muutosten tunnistamiseen sekä Datahub prosessien mukaiset testitapauspohjat.

Datahubin projektisuunnitelma valmiina ProjectTOPissa

Datahubin projektisuunnitelma aikatauluineen ja välitavoitteineen on asennettu valmiiksi teille ProjectTOPiin. Datahubin Runbookin tehtävät kuvaavat pääsääntöisesti lopputuotoksia, mutta ProjectTOPin projektisuunnitelmassa on lisäksi teille tehtäviä näiden lopputuotosten saavuttamiseksi.

Valmiin projektisuunnitelmapohjan avulla pääsette heti viemään projektianne eteenpäin sekä tunnistatte käyttöönoton tehtäviä, jotka vaativat vielä huomiotanne.

Autamme liiketoiminnan muutosten tunnistamisessa

Datahub prosessit tuovat muutoksia liiketoiminnan prosesseihin. Jotta liiketoiminta jatkuu käyttöönotonkin jälkeen vakaana, on hyvä tunnistaa muutokset ajoissa. ProjectTOPin projektisuunnitelmapohjassa on valmiina liiketoiminnan osa-alueita, joista on helppo lähteä kirjaamaan huomioitavia muutoksia.

Valmiit testitapauspohjat Datahub prosesseina

Ennen käyttöönottoa tulee prosessit testata onnistuneesti. Huolellisella testaamisella varmistatte, että ohjelmistot toimivat muuttuvien prosessien mukaisesti ja tukevat liiketoimintaa. ProjectTOPin valmiilla Datahubin mukaisilla testitapauspohjilla testaaminen on helppoa. Testitapaukset testataan askel askeleelta ja kun rivit on testattu ok, tiedetään, että kaikki toimii.

ProjectTOPin käyttöönotto

Tuemme ja mentoroimme testaus- tai projektipäällikköänne projektin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta kaikki olennainen tulee huomioitua, eikä yllätykset vaaranna ohjelmistojen laatua tai projektin aikataulua.

Käyttöönottoon ei liity räätälöintiä, konfigurointia tai kustannuksia. Tarjoamme ilmaisen 4h pääkäyttäjäkoulutuksen, jonka avulla saatte heti projektin haltuunne.

Datahubin tuotannollisen koekäytön reaaliaikainen seuranta

Ilmainen 30 päivän koekäyttö

Käytäthän koekäytön tilaukseen yrityksen virallista sähköpostiosoitetta.

Saatte ProjectTOPin riskittä heti käyttöönne

ProjectTOPin käyttöönotto on nopeaa

Tarjoamme 4h veloituksettoman pääkäyttäjäkoulutuksen ja pääsette heti hyödyntämään valmiita projektisuunnitelmaa ja testitapauksia.

Datahub-projektin perustiedot valmiina

Datahubin projektisuunnitelma ja testitapaukset ovat valmiina ohjelmistossa.

Ylläpidämme tehtävien päivämäärät

Varmistamme, että teillä on Datahubin tehtävät aina oikeilla päivämäärillä. Päivitämme muuttuneet päivämäärät Datahubtehtäville ja pidämme teidät ajan tasalla muutoksista.

Mitä ProjectTOPin käyttö maksaa?

Yksinkertaisesti 490€/kk sisältäen ProjectTOPin ja materiaalit. Käyttäjätunnuksia voitte ostaa hintaan 19€/käyttäjä. 

ProjectTOP Datahub

490 / kk
  • Projektinhallinta
  • Tehtävien hallinta
  • Resursointi
  • Tuntikirjaukset
  • Testauksen suunnittelu
  • Testaus
  • Virheiden hallinta
  • Tilannekuvat ja raportointi
  • Tukipalvelut
  • Integraatiot

Varaa tapaaminen niin jutellaan lisää!

Varaa 30 minuutin keskusteluhetki, jossa käydään läpi kysymyksiänne ja tarkastellaan lähemmin Datahub-hankkeen ratkaisuja.

Pitkä kokemus energia-alalta ja Datahub-hankkeesta

 Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Vantaan Energia, Pori Energia, Oulun Energia, OSM, Alva / Jyväskylän Energia, Lappeenrannan Energia, Vaasan Sähkö ja Caruna.

Pitkä kokemus energia-alalta ja Datahub- hankkeesta

Useat energia-alan yhtiöt luottavat meihin tietojärjestelmäprojekteissaan tai jotain.